Parlamentswahlen 2013 / Парламентарни избори 2013

Уважаеми сънародници,

На 12 май 2013 г., от 07:00 до 20:00 часа местно време, ще се проведат предсрочни избори за народни представители.
Всеки български гражданин, навършил 18 години към изборния ден включително, който не е поставен под запрещение и не изтърпява наказание лишаване от свобода и който желае да гласува в Посолството на Република България в Берлин или в офисите на генералния почетен консул в Хамбург – проф. д-р Герд-Винанд Имайер, и на почетния консул в Магдебург – г-н Ралф Карл Хесе, може да заяви това не по-късно от 11 април 2013г.включително, чрез подаване на заявление по образец.

Бланка на заявлението може да изтеглите от електронната страница на ЦИК www.cik.bg, от електронната страница на Министерството на външните работи www.mfa.bg или да получите на място в посочените представителства, предложени за образуване на избирателни секции.

Заявлението, което следва да е коректно и изцяло попълнено, и саморъчно подписано, може да бъде подадено от гласоподавателя само по следните три начина:

– лично в Посолството на Република България в Берлин и за трите места;
– по пощата, на адреса на Посолството в Берлин – 10117 Berlin, Mauerstraße 11 (валидно с пощенско клеймо до 11 април 2013 вкл.);
– чрез електронно заявление на интернет-страницата на Централната избирателна комисия.

Съгласно Изборния кодекс на Република България и съгласно германското законодателство, разкриването на избирателни секции в чужбина е свързано с изпълнението на две задължителни условия, които ще настъпят след изтичане на срока за подаване на заявленията (11 април), а именно: получаване на съгласието на приемащата страна (ФРГ) и постъпване на повече от 20 заявления за гласуване в Посолството – Берлин и повече от 100 заявления – за всяко едно от почетните ни консулства поотделно, съответно – в Хамбург и Магдебург.

В случай, че тези условия бъдат изпълнени, ще бъдат разкрити следните избирателни секции:
– в Берлин, на адрес: Leipziger Straße № 19, 10117 Berlin
– в Хамбург, на адрес: Alstertor 15, 20095 Hamburg
– в Магдебург, на адрес: Mittagstraße 1a, 39124 Magdeburg

При явяването си гласоподавателите трябва да представят валиден документ за самоличност, издаден съгласно чл. 13, ал.1, т.1 и т.2 от Закона за българските лични документи, а именно: паспорт, лична или военна карта за самоличност (само за военнослужещите).
Когато срокът на валидност на паспорта или личната карта е изтекъл, гласоподавателят се допуска до гласуване, ако представи удостоверение, издадено от българско дипломатическо или консулско представителство, за това, че е подадено заявление за продължаване на срока на валидност или за издаване на нов паспорт или лична карта.
Българските граждани, които не са се регистрирали своевременно, могат да направят това и в самия изборен ден в избраната за гласуване избирателната секция в Берлин, Хамбург или Магдебург.

Подробна информация за изборите е поставена в отделен линк „Парламентарни избори 2013” на интернет-страницата на Министерството на външните работи www.mfa.bg, както и на Посолството в Берлин – www.mfa.bg/embassies/germany.

Допълнителна информация за организирането и провеждането на изборите може да получите също от Посолството на Република България във ФР Германия – Берлин, на адрес:

10117 Berlin, Mauerstraße 11
тел.:030-201-09-22 (26); факс:030-208-68-38
E-mail: Embassy.Berlin@mfa.bg

Забележка:
– Българските граждани, желаещи да гласуват в Генералното Консулство на Република България в Мюнхен, следва да подават заявленията си директно до адреса на ГК-Мюнхен – Walhallastraße 7, 80639 München.

– Българските граждани, желаещи да гласуват в Консулството на Република България във Франкфурт на Майн, или в офисите на почетните ни консули в Дармщат и Лемен (ан дер Мозел), следва да подават заявленията си директно до адреса на Консулството – Eckenheimer Landstraße 101, 60318 Frankfurt am Main.

Берлин, март 2013 год.
ПОСОЛСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ВЪВ ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ